An toàn trên mạng cho trẻ em

Mời các em hãy xem 1 video-clip ngắn về an toàn trên mạng cho trẻ em để biết một số nguy cơ và hậu quả có thể xảy ra với trẻ em khi tham gia vào không gian mạng nhé. Đồng thời các em cũng có thể biết được một số biện pháp để đảm bảo sự an toàn của mình trên không gian mạng. Đó là: - Không kết bạn với người lạ - Hủy kết bạn với người không đáng tin - Cài đặt chế độ riêng tư cho mọi thông tin cá nhân Chúc các em an toàn trên không gian mạng!