9 cách giúp trẻ tự tin vào bản thân, mạnh dạn trong giao tiếp

Giao tiếp là một kỹ năng rất quan trọng để con có thể độc lập, tự tin, thiết lập những mối quan hệ trong cuộc sống hằng ngày. Gia đình nên hỗ trợ rèn luyện những cách giúp trẻ tự tin vào bản thân, nâng cao khả năng giao tiếp ngay từ nhỏ để giúp con tự lập và phát triển bản thân tốt hơn.

Chăm sóc sức khỏe thể chất, tinh thần cho trẻ em do tác động của dịch bệnh

Các chuyên gia cho rằng dưới tác động của dịch, trẻ em là một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng rất lớn và lâu dài. Các đối tượng trẻ bị ảnh hưởng nhiều là trẻ bị cách ly, trẻ chậm phát triển và trẻ trong gia đình khó khăn về kinh tế. Để giảm thiểu những tác động, trẻ cần được sự hỗ trợ cả trong và sau dịch.

Chăm sóc sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội cho giới trẻ: Không thể xem nhẹ!

Chăm sóc sức khỏe tinh thần cho thế hệ tương lai là nội dung quan trọng không kém việc chăm sóc sức khỏe thể chất, song thực tế lại chưa nhận được sự quan tâm đúng mức. Trước tình trạng thanh, thiếu niên mắc chứng tự kỷ, trầm cảm, tự tử,… có xu hướng gia tăng, việc mở rộng dịch vụ tham vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe tinh thần tại gia đình, cộng đồng là yêu cầu, đòi hỏi tất yếu, không thể xem nhẹ.

  • 1
  • 2