Những điều cần biết về xâm hại tình dục đối với lứa tuổi vị thành niên

Trong những năm gần đây, vấn đề xâm hại tình dục ngày càng trở nên nhức khối khi hàng loạt những vụ xâm hại tình dục trẻ vị thành niên bị phát giác. Theo số liệu nghiên cứu của các ngành chức năng, trong 4 năm (2015-2018) và 6 tháng đầu năm 2019, toàn quốc xảy ra 7.829 vụ xâm hại trẻ em, gây ra những tổn hại nghiêm trọng về thể xác cũng như tinh thần của các em.